XXIII Liceum Ogólnokształcące to szkoła wielu kultur


NABÓR 2021 - WEJDŹ TUTAJ

   

Przemówienie jubileuszowe dyrektora

Szczegóły

Przemówienie jubileuszowe – 70-lecie
XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks.prof. Józefa Tischnera w Łodzi


Szanowni Państwo!
W szkole czas odmierzany jest dziwnie - przez kolejne dzwonki, lekcje, wakacje. W tę szkolną codzienność wpisują się w każdym roku wydarzenia niepowszednie – akademie, wspólne wigilie. Co jakiś czas pojawiają się też bardzo szczególne spotkania, takie jak jubileusze, dzięki którym możliwe jest dokonanie całościowego oglądu, zebranie informacji o historii szkoły i jej dorobku. Ten dorobek to praca wielu osób - grona pedagogicznego, uczniów, pracowników administracji i obsługi, rodziców.
Nie sposób wymienić wszystkich osób związanych ze szkołą, nie sposób wyliczyć także tego, co zrobili dla naszego liceum. Nazwiska wielu z nich widnieją w materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum szkolnym, o wielu pamiętają we wspomnieniach czy anegdotach uczniowie i wychowankowie.
W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim nauczycielom i wychowawcom - tym obecnym i tym z dawnych lat, za przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności, za trud włożony w wychowanie wielu pokoleń, za wpajanie ważnych wartości, takich jak: patriotyzm, wrażliwość społeczna, tolerancja, odpowiedzialność, poszanowanie godności drugiego człowieka.
Wysoko Państwo podnieśli poprzeczkę nam, następnym pokoleniom nauczycieli.
Ze szczególnym wzruszeniem myślimy dzisiaj o pedagogach, pracownikach szkoły, uczniach i absolwentach, którzy odeszli. Pomimo, że nie ma ich wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad swojego istnienia. Uczcijmy chwilą ciszy pamięć tych osób.  
W ciągu 70 lat czas zmieniał to miejsce, nadając mu nowy kształt: pojawiły się komputery, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne a poczciwe papierowe dzienniki zastąpił dziennik elektroniczny. Zmieniało się przeznaczenie pracowni szkolnych, zmieniły się meble, kolor ścian, dekoracje.
Ale nie zmieniało się jedno - w naszej szkole zawsze najważniejszy był i jest uczeń, jego wszechstronny rozwój i bezpieczeństwo, dlatego baner na frontowej ścianie naszej szkoły głosi – „Ty jesteś najważniejszy. Tu znajdziesz swoje miejsce”. Najważniejszy jest młody człowiek, który pełen ufności wkracza w mury Tischnerówki, gdzie staramy się sprawić, aby uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć i działał dla dobra innych ludzi.
Chlubą naszej Szkoły jest szczególny klimat wzajemnej życzliwości, jaki udało się przez te wszystkie lata stworzyć.
XXIII Liceum nigdy nie było jedynie miejscem czy instytucją, ale rodziną stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, pracowników, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Jako społeczność szkolna pragniemy, aby XXIII Liceum było zawsze przyjaznym miejscem o dobrym klimacie, szkołą, do której wraca się z sentymentem i sympatią.
Z perspektywy mijających lat działania dydaktyczno-wychowawcze naszej szkoły uwieńczone zostały wieloma sukcesami. Nie sposób wymienić wszystkich przedsięwzięć, projektów, konkursów, innowacji. Nie sposób przywołać wszystkich nazwisk nauczycieli i uczniów – autorów tych sukcesów.
Nasza działalność opiera się o działania społeczne prozdrowotne. Uczniowie są wolontariuszami w wielu organizacjach i fundacjach, szkoła została za działania na tym polu odznaczona medalem Serce Dziecku, podobnie jak nasza pani pedagog. Szkoła otrzymała też certyfikat Szkoły Globalnej. Wśród uczniów i absolwentów jest wielu honorowych krwiodawców, młodzież wygrała jeden z konkursów kampanii społecznej Mam haka na raka. Nasi uczniowie od lat działają na rzecz Łodzi w Młodzieżowej Radzie Miasta. W ubiegłych latach zostaliśmy też Szkołą na medal, Innowacyjną szkołą a wielu z nas ma certyfikaty nauczycieli z klasą.
Ciągle tworzymy i budujemy swój wizerunek. Historia naszej szkoły była dynamiczna, w ostatnich latach nie było nam łatwo, przeżyliśmy zmiany i bolesne doświadczenia, a jednak daliśmy sobie radę - między innymi dzięki oparciu w idei naszego Patrona a także dzięki tym osobom, które zauważyły nasz potencjał i determinację.
Pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy uwierzyli w nas, wspierali i nadal wspierają naszą szkołę. Przyjmijcie Państwo podziękowania od całej społeczności szkolnej za okazane serce. Bez Waszej pomocy i zaufania, które nam okazaliście nie byłoby dzisiejszej uroczystości.
O naszej szkole można by mówić wiele i długo. Na przestrzeni lat zmieniała swoje oblicze i strukturę. W istocie jednak pozostała taka sama - jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia.
Zapraszam Państwa do podróży w czasie i przestrzeni do beztroskich lat uczniowskich, chwil młodości, chłonięcia wiedzy i wszelkich nowości, smakowania życia i zdobywania doświadczeń. Wierzę, że w tej podróży pomocna będzie dzisiejsza uroczystość.
Mam nadzieję, że w dalszych latach kolejne pokolenia młodych ludzi i nauczycieli będą sięgać po następne sukcesy i podobnie jak my, zostaną godnym spadkobiercami tradycji szkoły.


Dziękuję za uwagę.

   

Filmy  

   
© Sympatycy XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies