Odbiór świadectw maturalnych

Odbiór wyników egzaminu maturalnego odbędzie się 11 sierpnia 2020 r., w sekretariacie szkoły, wg harmonogramu:

godz. 11-12 - absolwenci klasy 3E

godz. 12-13 - absolwenci klasy 3R

godz. 13-14 - absolwenci klasy 3M

godz. 14-15 - absolwenci z lat ubiegłych

Przypominamy o reżimie sanitarnym - na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczki zakrywającej usta i nos. Świadectwo może odebrać osobiście absolwent po okazaniu dokumentu tożsamości lub osoba z pisemnym upoważnieniem.

Rozdanie świadectw

 

Rozdanie świadectw odbędzie się w piątek, 26 czerwca 2020 r. w rygorze epidemiologicznym tzn.
- dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły,
- konieczności noszenia na terenie szkoły maseczki / przyłbicy.

Przypominamy o konieczności wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką i radą rodziców (w
sekretariacie) oraz oddaniu wypożyczonych strojów sportowych.

 

Harmonogram:

godz. 9:00 - klasy: 1R i 1E

godz. 9:30 - klasy: 1M i 1S

godz. 10:00 - klasy: 1RG i 1MG

godz. 10:30 - klasy: 1EG i 1SG

godz. 11:00 - klasy: 2EP, 2MD, 2RP

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi informuje, że 8, 9, 10, 12 czerwca 2020 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Wejście na egzamin maturalny

Osoby, które zdają maturę w czerwcu 2020 wchodzą na teren szkoły:
- wejściem głównym
- wejściem od strony al. Piłsudskiego (przez dużą salę gimnastyczną)
- wejściem przez małą salę gimnastyczną od strony boiska.

Listy osób przypisanych do poszczególnych wejść będą dostępne na platformie Classroom w klasie "lekcja wychowawcza" lub telefonicznie w sekretariacie szkoły 42 6745872 w godzinach 8.00-15.00.

Absolwenci będą wpuszczani na teren szkoły od godziny 8.15 (sesja poranna - egzamin zaczyna się o 9.00, należy przyjść odpowiednio wcześniej) i od godziny 13.15 (sesja popołudniowa - egzamin zaczyna się o 14.00, należy przyjść odpowiednio wcześniej).

Szkoła nie zapewnia wody pitnej, należy się zaopatrzyć w butelkę wody.

Zasady na egzaminach maturalnych

Absolwenci zdający maturę muszą przestrzegać następujących zasad:

- zdający maturę musi mieć własną maseczkę zakrywającą usta i nos, komplet przyborów koniecznych na egzaminie, dokument tożsamości;
- na teren szkoły może wejść tylko osoba z zasłoniętymi maseczką nosem i ustami;
- po wejściu na teren szkoły mierzona jest temperatura przy użyciu bezdotykowego termometru na podczerwień;
- na teren szkoły może wejść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
- osoby z podwyższoną temperaturą ciała, kaszlące, kichające nie będą wpuszczane na teren szkoły;
- na teren szkoły nie może wejść osoba przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo jeśli jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
- czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający muszą zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos;
- zabronione jest wnoszenie na teren szkoły zbędnych rzeczy – maskotek, książek, telefonów itp.

Drodzy Maturzyści!
Bardzo Was prosimy, abyście po maturze nie gromadzili się w okolicach szkoły a wrażeniami podzielili się za pomocą komunikatorów i mediów społecznościowych :)

Życzymy Wam połamania piór i pięknie napisanych matur.

Panie Dyrektorki, Rada Pedagogiczna i Pracownicy Szkoły

Pogadajmy o studiach

W imieniu stowarzyszenia Studia Na Horyzoncie zapraszamy uczniów szkoły na platformę pogadajmyostudiach.pl, w ramach której będą oni mogli porozmawiać o studiach z przedstawicielami ponad stu polskich uczelni. Celem jest pomoc licealistom w świadomym wyborze ścieżki akademickiej i zawodowej. 

   

   

Filmy  

   
© XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies