XXIII Liceum Ogólnokształcące to szkoła wielu kultur


NABÓR 2021 - WEJDŹ TUTAJ

   

e-nauczanie

Szanowni Rodzice i Opiekunowie uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi,

W związku z decyzjami MEN i sytuacją epidemiologiczną w kraju od dnia 26 marca 2020 r. rozpoczynamy regularne nauczanie w systemie zdalnym. Bardzo proszę aby Państwo zadbali o regularne uczestnictwo młodzieży w zdalnych lekcjach, proszę monitorować ich pracę i postępy a w razie problemów proszę o kontakt przez dziennik Vulcan z wychowawcami.

Oto garść niezbędnych informacji:

1. Nauczanie zdalne będzie realizowane poprzez bezpłatną platformę Classroom.

2. Wszystkie zajęcia będą realizowane wg planu lekcji, z którego korzystaliśmy do tej pory.

3. Każdy uczeń otrzymał kody do wirtualnych „klas” – tzw. kody zajęć na platformie Classroom. Uczniowie zostali poinformowani, w jaki sposób mają się „zgłosić” na te zajęcia.

4. Każdego dnia, przed godziną 8 rano nauczyciele, których lekcje przypadają w danym dniu, będą publikowali na swoich grupach w Classroom materiały dla uczniów. Materiały te będą tak przygotowane, aby uczeń mógł z nimi pracować samodzielnie przy komputerze, ale także przy pomocy smarftonu lub tabletu. Konieczne do samodzielnej pracy będą zeszyty i podręczniki.

5. Nauczyciele będą dostępni online od godziny 10 przez tyle godzin, ile w danym dniu mają lekcji wg swojego planu lekcji (można sprawdzić na stronie www lo23lodz.pl, w zakładce plan lekcji). W tym czasie będzie można komunikować się z nauczycielem poprzez Classroom (tzw. strumień czyli forum). W innym czasie - proszę cierpliwie poczekać na odpowiedź nauczyciela.

6. Codziennie będą wpisywane do dziennika tematy lekcji oraz obecność uczniów na zajęciach zdalnych. Obecność będzie w dzienniku Vulcan zaznaczana poprzez wpisanie ns (na potrzeby szkoły)-w przypadku aktywności ucznia lub nb w przypadku braku aktywności ucznia.

7. Obecność uczniów należy rozumieć jako:

- uczestnictwo ucznia na classroom, na danej jednostce lekcyjnej,

- wykonanie polecenia z danej jednostki lekcyjnej,

- udział w innej formie aktywności zaproponowanej przez nauczyciela np. strumień, skype, Messenger.

8. Ocenianie uczniów odbywać się będzie na podstawie wykonywanych przez nich aktywności na platformie Classroom, na komunikatorach lub wg uznania nauczycieli z zachowaniem wszelkich zasad obowiązujących w zwykłym trybie nauczania. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na przygotowanie miejsca do pracy dla Państwa dzieci, aby było wygodne i zgodne z zasadami higieny pracy. Mam nadzieję, że niedługo wszystko wróci do normalnego trybu, uczniowie nie będą musieli nic nadrabiać dzięki dobrej pracy online, a zdobyte umiejętności pracy zdalnej znajdą zastosowanie w ich dorosłym życiu.

Życzę wszystkim zdrowia, wytrwałości i cierpliwości w kwarantannie.

Barbara Makowska dyrektor XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

   

Filmy  

   
© Sympatycy XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies