XXIII Liceum Ogólnokształcące to szkoła wielu kultur


NABÓR 2021 - WEJDŹ TUTAJ

   

Zasady na egzaminach maturalnych

Absolwenci zdający maturę muszą przestrzegać następujących zasad:

- zdający maturę musi mieć własną maseczkę zakrywającą usta i nos, komplet przyborów koniecznych na egzaminie, dokument tożsamości;
- na teren szkoły może wejść tylko osoba z zasłoniętymi maseczką nosem i ustami;
- po wejściu na teren szkoły mierzona jest temperatura przy użyciu bezdotykowego termometru na podczerwień;
- na teren szkoły może wejść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
- osoby z podwyższoną temperaturą ciała, kaszlące, kichające nie będą wpuszczane na teren szkoły;
- na teren szkoły nie może wejść osoba przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo jeśli jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
- czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający muszą zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos;
- zabronione jest wnoszenie na teren szkoły zbędnych rzeczy – maskotek, książek, telefonów itp.

Drodzy Maturzyści!
Bardzo Was prosimy, abyście po maturze nie gromadzili się w okolicach szkoły a wrażeniami podzielili się za pomocą komunikatorów i mediów społecznościowych :)

Życzymy Wam połamania piór i pięknie napisanych matur.

Panie Dyrektorki, Rada Pedagogiczna i Pracownicy Szkoły

   

Filmy  

   
© Sympatycy XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies