Łopuszna 2018

Szczegóły

Na tegorocznej XIII Otwartej Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców w Łopusznej naszą szkołę reprezentowały Katarzyna Osuchowska i Ewa Kowalska.

Tematem, wokół którego toczyły się dyskusje, było „Spotkanie z Innym” rozumianym bardzo szeroko. Począwszy od migranta i uchodźcy poprzez intruza, wyznawcę innej religii, innej kultury, aż do człowieka wykluczonego.
Problemowi migracji we współczesnym świecie przyjrzał się prof. UJ Piotr Kłodkowski w wykładzie – Dlaczego ludzie uciekają?”. Swoimi doświadczeniami wyniesionymi z pobytu w obozach dla uchodźców podzielił się red. Tygodnika Powszechnego - Marcin Żyła. Zagadnienie reformacji i jej źródeł w odległych czasach Abrahama przedstawił biblista ks. prof. Marek Uglorz – protestant. Katolicki ks. Przemysław Bukowski natomiast opowiedział o „świecie chrześcijańskich inności”. Bardzo wzruszające było spotkanie z ks. Mirosławem Toszą, który podzielił się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w pracy z ludźmi zmagającymi się z bezdomnością i odrzuceniem. Wraz ze swoim podopiecznym panem Markiem opowiedział o licznych pielgrzymkach rowerowych i pieszych m.in. do Jerozolimy oraz Watykanu, które były drogą do przywrócenia godności i poczucia własnej wartości, tym których życie wyrzuciło poza nawias społeczeństwa. Niezwykłym uznaniem dla pracy ks. Marka i jego podopiecznych było osobiste zainteresowanie Dawida Lyncha pielgrzymką „na traktorach” do Francji. Wysłał on nawet swoją ekipę filmową, by towarzyszyła w drodze pielgrzymom. Teraz czekają na montaż filmu i przyjazd reżysera. Ostatniego dnia konferencji z uczestnikami spotkał się Brain Scott, który nie tylko opowiedział o swoich doświadczeniach w Polsce, ale przede wszystkim podzielił się refleksjami z kręcenia reportaży poświęconych mniejszościom etnicznym i kulturowym w naszym kraju. Ponieważ konferencja dedykowana była nauczycielom nie zabrakło i tematu związanego z pracą tej grupy zawodowej. Dr Katarzyna Papaja z Wyższej Szkoły Europejskiej zaproponowała uczestnikom pochylenie się nad istotą „refleksyjnego nauczyciela” wskazując drogę, którą mogliby kroczyć. Jak zawsze moderatorem dyskusji był niezastąpiony red. Wojciech Bonowicz.
Organizatorami XIII edycji spotkań wokół myśli ks. Tischnera było jak zawsze Stowarzyszenie Drogami Tischnera oraz Instytut Myśli Tischnera wraz z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie.


Zdjęcia Piotr Fajfer, Katarzyna Osuchowska, Ewa Kowalska.

   

Filmy  

   
© XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies