Kręgle

Szczegóły

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w Kręgle. Najlepsza nasza drużyna uzyskała 493 punkty, a byli to: Arek Purgat, Adrian Bączyk, Emil Wiktorski, Patryk Skiba, Dominik Dzida i Grzegorz Majkowski z klasy 1R. Gratulujemy chłopaki!

Miśka zdobyła indeks

Szczegóły

III miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie "Tischnerowskie ślady" i tym samym indeks wydziału filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zdobyła nasza uczennica MICHALINA PAŁCZYŃSKA z klasy 2AB. Brawo, brawo, brawo! Jesteśmy z Ciebie dumni Michalino (a Kowalszczanka najbardziej).

Ośrodek egzaminowania TELC

Szczegóły

 

 

 

 

W naszej szkole powstał ośrodek egzaminacyjny TELC (The European Language Certificates), oferujący osobom uczącym się języków obcych możliwość potwierdzenia posiadanych kompetencji językowych według sprawdzonych, europejskich standardów, które wynikają z postanowień Procesu Bolońskiego i postanowień Rady Europy w ramach systemu Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching (Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego).

Egzaminy telc są opracowywane i administrowane przez organizację telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, posiadającą czterdziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym europejskim poziomie.

Nasz ośrodek oferuje certyfikaty z egzaminów na różnych poziomach zaawansowania: od A1 (poziom podstawowy) do B2 (poziom zaawansowany). Dodatkowo można zdawać egzamin na poziomie C1, który jest nazywany poziomem biegłości językowej.

Co uzyskujesz po zdaniu egzaminu telc?

Po zdaniu egzaminu telc otrzymujesz certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego we Frankfurcie nad Menem. Certyfikaty te są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej, np. w administracji publicznej i szkolnictwie wyższym!!!

Zdajesz egzamin kiedy chcesz!

Elastyczny system egzaminacyjny uwzględnia oczekiwania kandydatów, to Ty decydujesz o dacie egzaminu!


Więcej o certyfikatach TELC: www.telc.net.pl oraz www.telc.net

 

 

 

 

Polonez na Piotrkowskiej

Szczegóły

Nasi maturzyści zatańczyli Poloneza na Piotrkowskiej w towarzystwie Prezydent Hanny Zdanowskiej i Tomasza Treli.

Zdrowa wątroba

Szczegóły

W naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dotyczące prawidłowego odżywiania i zdrowej wątroby. Ruszyły też warsztaty z zakresu dietetyki i psychologii odżywiania. Na razie uświadomiona została klasa 2RJ. Będziemy szkołą fit

 PS Bierzmy się za siebie - wiosna idzie!

 

Historia inna niż zwykle...

Szczegóły

Instytut Pamięci Narodowej - oddział w Łodzi, przygotował grę edukacyjną IV rozbiór Polski 1939-1945.
Dzięki niej klasy 1R i 1M poznały na lekcji historii kulisy kampanii polskiej 1939 r. oraz charakter działań wojsk okupantów na ziemiach polskich. Uczniowie podzieleni na 4 zespoły rywalizowali ze sobą w kategoriach: czas wykonania zadania, wiedza historyczna i spostrzegawczość, znajomość topograficzna mapy. Na początek puzzle - mapa Polski 1939 r. Zawody wygrały drużyny BOBIKI 1R, DROPSY 1M.

Osu nagrodzona!

Szczegóły

Katarzyna Osuchowska otrzymała Honorową Odznakę PCK

Karolina [jak zwykle] najlepsza!

Szczegóły

Uczennica klasy 2RJ Karolina Doruch zdobyła dwa złote medale Mistrzostw Polski. Gratulacje!

Wirtualna wycieczka po parkach narodowych

Szczegóły

W ramach działań związanych z funkcjonowaniem geo-ekopracowni uczniowie klas drugich realizujący rozszerzenie z geografii przygotowywali wirtualne wycieczki po wybranych przez siebie polskich parkach narodowych. Wymienione prezentacje młodzież przygotowywała indywidualnie lub w parach. Celem pracy było poznanie i  przedstawienie najważniejszych walorów turystycznych parku, przybliżenie ich kolegom z grupy  oraz kształcenie umiejętności tworzenia prezentacji przy pomocy dostępnych technik komputerowych. Przygotowane prace zostały zamieszczone w internecie i na podstawie ilości wyświetleń najwięcej głosów zdobyła prezentacja Karoliny Doruch o Tatrzańskim Parku Narodowym.

Rocznika Powstania Styczniowego

Szczegóły

21.01.2016 - śnieżne i mroźne styczniowe popołudnie. W rocznicę Powstania Styczniowego czcimy pamięć powstańców. Cmentarz Stary w Łodzi na ul. Ogrodowej. Wśród  sztandarów - sztandar XXIII LO. Chorąży i asysta z kl. 2RJ.

 

Zobacz też relację w prasie:

 

Jasełka 2015

Szczegóły

Relacja TVP3

Szczegóły

Wolontariat w Teatrze Wielkim

Szczegóły

Wolontariusze "Tischnerówki" w akcji! 5 grudnia 2015 r. w Teatrze Wielkim, Stowarzyszenie Komitet Dziecka w Łodzi zorganizowało, jak co roku, SZLACHETNĄ PACZKĘ. Byliśmy i my ;-) pomagając od rana w tym niezwykłym przedsięwzięciu. Serdeczne podziękowania dla naszych cudownych MIKOŁAJÓW i urokliwych ŚNIEŻYNEK! A oto krótka fotorelacja...

 

Relacja z wydarzenia pojawiła się również w lokalnych mediach:

Fotorelacja ze zjadu absolwentów

Szczegóły

Fotorelacja z konkursu

Szczegóły

Piszą o nas... I

Szczegóły

 

Piszą o nas... II

Szczegóły

 

Przemówienie jubileuszowe dyrektora

Szczegóły

Przemówienie jubileuszowe – 70-lecie
XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks.prof. Józefa Tischnera w Łodzi


Szanowni Państwo!
W szkole czas odmierzany jest dziwnie - przez kolejne dzwonki, lekcje, wakacje. W tę szkolną codzienność wpisują się w każdym roku wydarzenia niepowszednie – akademie, wspólne wigilie. Co jakiś czas pojawiają się też bardzo szczególne spotkania, takie jak jubileusze, dzięki którym możliwe jest dokonanie całościowego oglądu, zebranie informacji o historii szkoły i jej dorobku. Ten dorobek to praca wielu osób - grona pedagogicznego, uczniów, pracowników administracji i obsługi, rodziców.
Nie sposób wymienić wszystkich osób związanych ze szkołą, nie sposób wyliczyć także tego, co zrobili dla naszego liceum. Nazwiska wielu z nich widnieją w materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum szkolnym, o wielu pamiętają we wspomnieniach czy anegdotach uczniowie i wychowankowie.
W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim nauczycielom i wychowawcom - tym obecnym i tym z dawnych lat, za przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności, za trud włożony w wychowanie wielu pokoleń, za wpajanie ważnych wartości, takich jak: patriotyzm, wrażliwość społeczna, tolerancja, odpowiedzialność, poszanowanie godności drugiego człowieka.
Wysoko Państwo podnieśli poprzeczkę nam, następnym pokoleniom nauczycieli.
Ze szczególnym wzruszeniem myślimy dzisiaj o pedagogach, pracownikach szkoły, uczniach i absolwentach, którzy odeszli. Pomimo, że nie ma ich wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad swojego istnienia. Uczcijmy chwilą ciszy pamięć tych osób.  
W ciągu 70 lat czas zmieniał to miejsce, nadając mu nowy kształt: pojawiły się komputery, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne a poczciwe papierowe dzienniki zastąpił dziennik elektroniczny. Zmieniało się przeznaczenie pracowni szkolnych, zmieniły się meble, kolor ścian, dekoracje.
Ale nie zmieniało się jedno - w naszej szkole zawsze najważniejszy był i jest uczeń, jego wszechstronny rozwój i bezpieczeństwo, dlatego baner na frontowej ścianie naszej szkoły głosi – „Ty jesteś najważniejszy. Tu znajdziesz swoje miejsce”. Najważniejszy jest młody człowiek, który pełen ufności wkracza w mury Tischnerówki, gdzie staramy się sprawić, aby uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć i działał dla dobra innych ludzi.
Chlubą naszej Szkoły jest szczególny klimat wzajemnej życzliwości, jaki udało się przez te wszystkie lata stworzyć.
XXIII Liceum nigdy nie było jedynie miejscem czy instytucją, ale rodziną stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, pracowników, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Jako społeczność szkolna pragniemy, aby XXIII Liceum było zawsze przyjaznym miejscem o dobrym klimacie, szkołą, do której wraca się z sentymentem i sympatią.
Z perspektywy mijających lat działania dydaktyczno-wychowawcze naszej szkoły uwieńczone zostały wieloma sukcesami. Nie sposób wymienić wszystkich przedsięwzięć, projektów, konkursów, innowacji. Nie sposób przywołać wszystkich nazwisk nauczycieli i uczniów – autorów tych sukcesów.
Nasza działalność opiera się o działania społeczne prozdrowotne. Uczniowie są wolontariuszami w wielu organizacjach i fundacjach, szkoła została za działania na tym polu odznaczona medalem Serce Dziecku, podobnie jak nasza pani pedagog. Szkoła otrzymała też certyfikat Szkoły Globalnej. Wśród uczniów i absolwentów jest wielu honorowych krwiodawców, młodzież wygrała jeden z konkursów kampanii społecznej Mam haka na raka. Nasi uczniowie od lat działają na rzecz Łodzi w Młodzieżowej Radzie Miasta. W ubiegłych latach zostaliśmy też Szkołą na medal, Innowacyjną szkołą a wielu z nas ma certyfikaty nauczycieli z klasą.
Ciągle tworzymy i budujemy swój wizerunek. Historia naszej szkoły była dynamiczna, w ostatnich latach nie było nam łatwo, przeżyliśmy zmiany i bolesne doświadczenia, a jednak daliśmy sobie radę - między innymi dzięki oparciu w idei naszego Patrona a także dzięki tym osobom, które zauważyły nasz potencjał i determinację.
Pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy uwierzyli w nas, wspierali i nadal wspierają naszą szkołę. Przyjmijcie Państwo podziękowania od całej społeczności szkolnej za okazane serce. Bez Waszej pomocy i zaufania, które nam okazaliście nie byłoby dzisiejszej uroczystości.
O naszej szkole można by mówić wiele i długo. Na przestrzeni lat zmieniała swoje oblicze i strukturę. W istocie jednak pozostała taka sama - jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia.
Zapraszam Państwa do podróży w czasie i przestrzeni do beztroskich lat uczniowskich, chwil młodości, chłonięcia wiedzy i wszelkich nowości, smakowania życia i zdobywania doświadczeń. Wierzę, że w tej podróży pomocna będzie dzisiejsza uroczystość.
Mam nadzieję, że w dalszych latach kolejne pokolenia młodych ludzi i nauczycieli będą sięgać po następne sukcesy i podobnie jak my, zostaną godnym spadkobiercami tradycji szkoły.


Dziękuję za uwagę.

Historia w sepii

Szczegóły

Kopie cyfrowe z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

 

50-lecie Widzewa:

Patrycja Melon - stypendystka premiera

Szczegóły

Podkategorie

   

Filmy  

   
© XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies