STRONA PROWADZONA PRZEZ OSOBY PRYWATNE - SYMPATYKÓW XXIII LO W ŁODZI. OFICJALNA STRONA SZKOŁY (BIP) DOSTĘPNA TUTAJ
   

Dzień Edukacji Narodowej

Szczegóły

Murale w historii

Szczegóły

W szkolnym konkursie fotograficznym pt. Murale w historii pracami wyróżnionymi zostały zdjęcia Damiana Litkowskiego i Martyny Piotrowskiej - ukazujące tematykę Żołnierzy Wyklętych oraz fotografie Julii Łysoniewskiej i Darii Rychłowskiej przedstawiające Rewolucję 1905 r. w Łodzi.

Nauczyciel na medal

Szczegóły

LINK do głosowania na Patrycję Tylak

 

 

LINK do głosowania na Krzysztofa Grzelaka

 

Centrum Dialogu

Szczegóły

Dnia 2 października byliśmy z wizytą w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi w związku z rocznicą śmierci jego patrona. Uczniowie klasy 1R poznali życie i działalność Marka Edelmana (1919-2009), związanego po wojnie z Łodzią. Wykład przygotował dla nas historyk - Szymon Pawlak, a złożenie kwiatów odbyło się w obecności Pani Dyrektor Centrum Dialogu - Joanny Podolskiej.

Dzieje imperium

Szczegóły

Dnia 1 października nasi uczniowie: Dominika Rychłowska, Maciek Jędrzejewski, Maksymilian Graczyk, Justyn Mirys, Sandra Kwaśniewska, Julia Łysoniewska, Gabriela Pewnicka z klasy 2MD odwiedzili Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi by uczestniczyć w odczycie pt. "Czyngis chan i dzieje imperium mongolskiego", który wygłosił Tomasz Prokop. Z wykładu dowiedzieliśmy się, że pierwsza wzmianka na temat Mongołów znajduje się w chińskiej oficjalnej historii dynastii Tang. W XII w. Mongołowie pojawiają się jako plemię zamieszkujące tereny nad rzeką Onon, Kerulen i Tuul w dzisiejszej środkowej i wschodniej Mongolii. W trakcie wędrówek na zachód Mongołowie stali się koczownikami. Czyngis Chan był pierwszym władcą Mongolii (żył w latach 1162 - 1227). W 1206 roku dokonał reformy armii. Mongołowie próbowali podbić Węgry i Polskę w 1241 roku.

Rajd

Szczegóły

W jaki sposób można wyznaczyć kierunki w terenie? Jak się mierzy azymuty? Jaki jest skład gatunkowy drzew w Lesie Łagiewnickim? Takie oraz inne zadania rozwiązywali uczniowie klasy 3EP podczas rajdu pieszego po Lesie Łagiewnickim w dniu 27.09.2018. Ponad 9-kilometrowa trasa po Łagiewnikach zapewniła dużą dawkę świeżego powietrza, ruchu oraz poznanie lokalnych nazw różnych obiektów przyrodniczych w Łagiewnikach, takich jak: Ruska Góra, Kamienna Góra, Gubałówka. Okazało się, że wyprawa na Gubałówkę bez wyjazdu z Łodzi jest możliwa.

Muzeum Etnograficzne

Szczegóły

 

Dzień języków 2018

Szczegóły

Dziękujemy za Wasz aktywny udział w Dniu Języków Obcych. Oto wyniki dwóch konkursów, które odbyły się w  tym dniu:

Konkurs koszulkowy:

Wyniki:

I miejsce                             Wiktor Podkówka 1RP

II miejsce                            Artaszes Ter-Hachoyan 1RP

III miejsce                           Kamila Tamecka 1RP

 

Konkurs wiedzy o krajach, których języków uczymy się w szkole z wykorzystaniem aplikacji Kahoot.com

 

I miejsce                              klasa 1EP  (72,55% poprawnych odpowiedzi)

II miejsce                            klasa 3EP ( 58,33% poprawnych odpowiedzi)

III miejsce                           klasa 3MD (56,44% poprawnych odpowiedzi)

 

Nagrodą w konkursie jest wyjście klasy do kina w wybranym terminie i na wybrany film (w granicach rozsądku).

Gratulujemy!

 

 

 

peer-to-peer

Szczegóły

PEER-TO-PEER. PRAKTYKI KOLEKTYWNE W NOWEJ SZTUCE

W dniu 18 września uczestniczyliśmy w godnym uwagi wydarzeniu artystycznym w Muzeum Sztuki MS2 jakim była wystawa prac grupowych artystów z różnych stron świata zaangażowanych w bieżące problemy społeczne i ruchy na rzecz praw człowieka oraz możliwości stwarzane przez nowe media. Działając w obrębie kolektywu, artyści ci ukazują możliwości tworzenia alternatyw wobec struktur korporacyjnych i głównych nurtów polityki oraz akcentują takie zjawiska jak potrzeba bycia razem, sytuacja na rynku pracy, wymuszanie produktywności itp. Na wystawie zobaczyliśmy takie formy jak instalacje, performance, albumy muzyczne oraz wykład o sztucznej inteligencji. Poznaliśmy również nowe określenia takie jak akceleracjonizm czy ksenofeminizm. Polecamy, wystawa trwa do końca października! 

Pierwsze zajęcia w JRG nr 5

Szczegóły

Trzynastka to szczęśliwa liczba bo 13.09.2018 klasa IRP (ratowniczo-pożarnicza) miała pierwsze zajęcia w JPG nr 5! Nasz ulubiony strażak Pan Bartosz Majchrzak przybliżył nam wiedzę o pracy strażaków i oprowadził po jednostce. Czekamy na kolejne spotkanie.

Narodowe Czytanie 2018

Szczegóły

Narodowe czytanie w Tischnerówce. Już po raz piąty wspólnie pochylaliśmy się nad tekstami polskich pisarzy. W tym roku było to "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. W przedsięwzięciu, przygotowanym przez niezawodną panią prof. Ewę Sztombkę, udział wzięli: prof. Aleksandra Stańczak, ulubiony pan konserwator Bogdan Sobolewski oraz uczniowie klas: 3MD - Piotr Muhammad, Daniel Stępień, Marcin Kłys, 3EP - Oliwia Kruk, Kacper Bielicki, Natalia Kowalska, 2MD - Patryk Kaczmarek. Gratulujemy bardzo wszystkim wykonawcom! 

Rozpoczęcie roku szkolnego

Szczegóły

Stypendia szkolne

Szczegóły

Szanowni Rodzice,

Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi.

 

Procedura udzielania stypendium szkolnego

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) wynosząca 514 zł, a od 1 października 2018 r. – 528 zł.

Miejsce złożenia wniosku

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosimy składać u pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2018 r. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

WNIOSEK do pobrania na stronie https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Zakończenie roku

Szczegóły

W piątek z ust Pani Dyrektor padły upragnione przez wszystkich słowa : „Rok szkolny 2017/2018 uważam za zakończony, witajcie wakacje!” :-) Nim jednak to nastąpiło, nasi uczniowie odebrali nagrody za swoja całoroczną aktywność i pracę. Nominację do Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Julita Bednarek 2MD, świadectwa z czerwonym paskiem odebrały także: Roksana Sterna 2MD, Weronika Papierkowska 2MD i Maria Sikorska 2 EP. Szczególne podziękowanie za pomoc udzieloną rok temu podczas tragedii w Suszku odebrał Jakub Omieciński 1RP. Wyróżnienia, nagrody i dyplomy powędrowały do uczniów pracujących w Szkolnym Radiu 23-ka, sportowców, wolontariuszy i tych, którzy zasłużyli się w pracy na rzecz szkoły i klasy. Kosz ze smakołykami powędrował do rąk pani Katarzyny Osuchowskiej – opiekuna MRS-u.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

A Little English Dictation

Szczegóły

Laureatką wewnątrzszkolnego konkursu z języka angielskiego "A Little English Dictation" została Oliwia Kołtuniak z klasy 2MD. Drugie miejsce zdobył Nikodem Gaca z klasy 2EP, a trzecie ex aequo Piotr Muhammad z klasy 2MD oraz Maciej Sońda z klasy 1RP. Wszystkim gorąco gratulujemy.

100 lat praw kobiet

Szczegóły

Uczennice z klasy 2EP, 2RP, 2MD uczestniczyły w spotkaniu z radczyniami prawnymi, które wyjaśniały casusy prawa i kwestie zwiazane z prawem wyborczym w Polsce, w ramach V edycji programu edukacyjnego "Tydzień Konstytucyjny" przy współpracy ze Stowarzyszeniem im. prof. Zbiegniewa Hołdy

 

(Niezbyt krótka) historia o cząstkach elementarnych

Szczegóły

8 czerwca 2018 r. nasi uczniowie: Maciek Jędrzejewski, Patryk Kaczmarek i Marcin Szczygieł z klasy IM uczestniczyli w 1. Szkolnej Sesji Naukowej „Fizyka cząstek elementarnych”. Przygotowali prezentacje multimedialne pod kierunkiem Dariusza Sęczkowskiego p.t. „Cząstki elementarne”. Pozytywna atmosfera jaką udało się stworzyć gospodarzowi sesji panu Włodzimierzowi Nawrockiemu sprawiła, że trema stała się mniejsza… Gościem honorowym był prof. dr hab. Tadeusz Wibig z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego specjalizuje się w fizyce i astrofizyce promieniowania kosmicznego i w fizyce oddziaływań cząstek elementarnych bardzo wysokich energii.

 


Sukces Kowalszczanki i Osu

Szczegóły

 

9 czerwca 2018 r. w Muzeum Miasta Łodzi podczas gali XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji nasi nauczyciele odebrali certyfikaty:

  • Ewa Kowalska (język polski) została Liderem w edukacji
  • Katarzyna Osuchowska (biologia) została Nauczycielem Innowatorem

Pamięci Jana Karskiego

Szczegóły

Dnia 6 czerwca 2018 odwiedziliśmy Centrum Dialogu im. M. Edelmana w Łodzi by poznać życie niezwykłego bohatera - Jana Karskiego i jego dokonania dla ratowania Żydów przed holocaustem, co potwierdził nam film Karski i władcy ludzkości (reż. S. Grunberg).

Mogliśmy także zobaczyć Park Ocalałych, przyległy do Centrum Dialogu, który jest wzorowany na pomyśle Haliny Elczewskiej, która przeżyła łódzkie getto. Park ten upamiętnia osoby, które przeszły przez istniejące w czasie II wojny światowej Ghetto Litzmannstadt, będące jednym z elementów realizacji planu eksterminacji Żydów III Rzeszy. Park został oficjalnie otwarty 30 sierpnia 2004, w dniu 60. rocznicy likwidacji getta.

Kolejnym punktem wycieczki był łódzki cmentarz żydowski przy ul. Brackiej, największy w Europie pod względem ilości pochowanych osób. Poznaliśmy zagadnienia z kultury żydowskiej, elementy judaizmu oraz historię poszczególnych rodów łódzkich Żydów czy znamienite postacie i ich życiorys.

 

Ratownictwo - I miejsce

Szczegóły

 

Mamy I miejsce w VIII Powiatowych Zawodach Pierwszej Pomocy „BRZEZINY 2018” !
Dwie drużyny ratownicze w składzie:

  • kapitan Natalia Popławska, Alicja Brynda, Natalia Bereda (kl. 2RP)
  • kapitan Dawid Kubicki, Izabela Michalska (kl. 2RP), Klaudia Jagiełło (kl. 1RP) 

"uratowały" wszystkich poszkodowanych otrzymując najwyższe noty u sędziów.

Wspaniale spisali się też nasi uczniowie w roli pozorantów (Marysia Wengrzyk, Marta Zabierowska, Natalia Bogusz, Marlena Kuchciak - 2RP oraz Kamil Kędzierski, Jakub Kaszycki, Piotr Kosowski - 1RP) i sędziów (Marta Gumola 1RP). Dziękujemy też za transport i doping firmie SACHMET (Radek Michalski) oraz Filipowi Mędrzyckiemu (2RP)

Relacja w prasie:

Podkategorie

   

   

Filmy  

   
© Sympatycy XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies