Narodowe Czytanie 2018

Szczegóły

Narodowe czytanie w Tischnerówce. Już po raz piąty wspólnie pochylaliśmy się nad tekstami polskich pisarzy. W tym roku było to "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. W przedsięwzięciu, przygotowanym przez niezawodną panią prof. Ewę Sztombkę, udział wzięli: prof. Aleksandra Stańczak, ulubiony pan konserwator Bogdan Sobolewski oraz uczniowie klas: 3MD - Piotr Muhammad, Daniel Stępień, Marcin Kłys, 3EP - Oliwia Kruk, Kacper Bielicki, Natalia Kowalska, 2MD - Patryk Kaczmarek. Gratulujemy bardzo wszystkim wykonawcom! 

Rozpoczęcie roku szkolnego

Szczegóły

Stypendia szkolne

Szczegóły

Szanowni Rodzice,

Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi.

 

Procedura udzielania stypendium szkolnego

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) wynosząca 514 zł, a od 1 października 2018 r. – 528 zł.

Miejsce złożenia wniosku

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosimy składać u pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2018 r. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

WNIOSEK do pobrania na stronie https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Zakończenie roku

Szczegóły

W piątek z ust Pani Dyrektor padły upragnione przez wszystkich słowa : „Rok szkolny 2017/2018 uważam za zakończony, witajcie wakacje!” :-) Nim jednak to nastąpiło, nasi uczniowie odebrali nagrody za swoja całoroczną aktywność i pracę. Nominację do Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Julita Bednarek 2MD, świadectwa z czerwonym paskiem odebrały także: Roksana Sterna 2MD, Weronika Papierkowska 2MD i Maria Sikorska 2 EP. Szczególne podziękowanie za pomoc udzieloną rok temu podczas tragedii w Suszku odebrał Jakub Omieciński 1RP. Wyróżnienia, nagrody i dyplomy powędrowały do uczniów pracujących w Szkolnym Radiu 23-ka, sportowców, wolontariuszy i tych, którzy zasłużyli się w pracy na rzecz szkoły i klasy. Kosz ze smakołykami powędrował do rąk pani Katarzyny Osuchowskiej – opiekuna MRS-u.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

A Little English Dictation

Szczegóły

Laureatką wewnątrzszkolnego konkursu z języka angielskiego "A Little English Dictation" została Oliwia Kołtuniak z klasy 2MD. Drugie miejsce zdobył Nikodem Gaca z klasy 2EP, a trzecie ex aequo Piotr Muhammad z klasy 2MD oraz Maciej Sońda z klasy 1RP. Wszystkim gorąco gratulujemy.

100 lat praw kobiet

Szczegóły

Uczennice z klasy 2EP, 2RP, 2MD uczestniczyły w spotkaniu z radczyniami prawnymi, które wyjaśniały casusy prawa i kwestie zwiazane z prawem wyborczym w Polsce, w ramach V edycji programu edukacyjnego "Tydzień Konstytucyjny" przy współpracy ze Stowarzyszeniem im. prof. Zbiegniewa Hołdy

 

(Niezbyt krótka) historia o cząstkach elementarnych

Szczegóły

8 czerwca 2018 r. nasi uczniowie: Maciek Jędrzejewski, Patryk Kaczmarek i Marcin Szczygieł z klasy IM uczestniczyli w 1. Szkolnej Sesji Naukowej „Fizyka cząstek elementarnych”. Przygotowali prezentacje multimedialne pod kierunkiem Dariusza Sęczkowskiego p.t. „Cząstki elementarne”. Pozytywna atmosfera jaką udało się stworzyć gospodarzowi sesji panu Włodzimierzowi Nawrockiemu sprawiła, że trema stała się mniejsza… Gościem honorowym był prof. dr hab. Tadeusz Wibig z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego specjalizuje się w fizyce i astrofizyce promieniowania kosmicznego i w fizyce oddziaływań cząstek elementarnych bardzo wysokich energii.

 


Sukces Kowalszczanki i Osu

Szczegóły

 

9 czerwca 2018 r. w Muzeum Miasta Łodzi podczas gali XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji nasi nauczyciele odebrali certyfikaty:

  • Ewa Kowalska (język polski) została Liderem w edukacji
  • Katarzyna Osuchowska (biologia) została Nauczycielem Innowatorem

Pamięci Jana Karskiego

Szczegóły

Dnia 6 czerwca 2018 odwiedziliśmy Centrum Dialogu im. M. Edelmana w Łodzi by poznać życie niezwykłego bohatera - Jana Karskiego i jego dokonania dla ratowania Żydów przed holocaustem, co potwierdził nam film Karski i władcy ludzkości (reż. S. Grunberg).

Mogliśmy także zobaczyć Park Ocalałych, przyległy do Centrum Dialogu, który jest wzorowany na pomyśle Haliny Elczewskiej, która przeżyła łódzkie getto. Park ten upamiętnia osoby, które przeszły przez istniejące w czasie II wojny światowej Ghetto Litzmannstadt, będące jednym z elementów realizacji planu eksterminacji Żydów III Rzeszy. Park został oficjalnie otwarty 30 sierpnia 2004, w dniu 60. rocznicy likwidacji getta.

Kolejnym punktem wycieczki był łódzki cmentarz żydowski przy ul. Brackiej, największy w Europie pod względem ilości pochowanych osób. Poznaliśmy zagadnienia z kultury żydowskiej, elementy judaizmu oraz historię poszczególnych rodów łódzkich Żydów czy znamienite postacie i ich życiorys.

 

Ratownictwo - I miejsce

Szczegóły

 

Mamy I miejsce w VIII Powiatowych Zawodach Pierwszej Pomocy „BRZEZINY 2018” !
Dwie drużyny ratownicze w składzie:

  • kapitan Natalia Popławska, Alicja Brynda, Natalia Bereda (kl. 2RP)
  • kapitan Dawid Kubicki, Izabela Michalska (kl. 2RP), Klaudia Jagiełło (kl. 1RP) 

"uratowały" wszystkich poszkodowanych otrzymując najwyższe noty u sędziów.

Wspaniale spisali się też nasi uczniowie w roli pozorantów (Marysia Wengrzyk, Marta Zabierowska, Natalia Bogusz, Marlena Kuchciak - 2RP oraz Kamil Kędzierski, Jakub Kaszycki, Piotr Kosowski - 1RP) i sędziów (Marta Gumola 1RP). Dziękujemy też za transport i doping firmie SACHMET (Radek Michalski) oraz Filipowi Mędrzyckiemu (2RP)

Relacja w prasie:

Siatkówka plażowa

Szczegóły

Damian Gos i Konrad Cieślak awansowali do najlepszej 16 w Łodzi w siatkówce plażowej.

Zakończenie roku

Szczegóły

Karski

Szczegóły

Dnia 24 kwietnia 2018 klasa 2MD miała zaszczyt uczestniczyć w wykładzie w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, z okazji 104 rocznicy urodzin Jana Karskiego. Na początku spotkania pani prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska, historyk Szymon Pawlak, uczniowie, reporterzy, dziennikarze oraz fotografowie zebrali się pod pomnikiem Jana Karskiego - prawnika, dyplomaty, historyka, wykładowcy akademickiego, profesora Uniwersytetu Georgetown, patrioty, działacza wojennego - aby złożyć kwiaty oraz rozpocząć tym akcentem spotkanie młodych ludzi z lekcją historii. Następnie uczniowie wraz z historykiem Szymonem Pawlakiem przenieśli się do sali wykładowej, aby dowiedzieć się parą istotnych rzeczy o dokonaniach oraz o biografii bohatera - co dla niektórych było wstrząsające oraz szokujące, a dla innych wzruszające. Wrażenia po spotkaniu sięgnęły zenitu. Karski bez wątpienia mógłby zostać autorytetem dla młodego, dopiero kształtującego się i swoje zdanie oraz światopogląd człowieka. Wyznacznikiem celów, podążania wybraną przez siebie ścieżką (mimo, iż był z Łodzi zrobił światową karierę) oraz był symbolem odwagi, która jest fundamentem wchodzenia w dorosły świat. 

 

I miejsce!

Szczegóły

Debata: Inny

Szczegóły

Tischnerówka uczestniczyła w "Projekcie 100 lat Tożsamości Narodowej w Kulturze. DEBATA INNY" w Centrum Promocji Mody ASP, z udziałem m.in. abp Grzegorza Rysia, naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, Janiny Ochojskiej i Szymona Hołowni. To była mądra i ważna rozmowa o inności, tolerancji i akceptacji drugiego człowieka. Podczas debaty podjęto temat "odmienności" człowieka ze względu na kolor skóry, pochodzenie, poglądy, kulturę, wyznanie, status majątkowy, niepełnosprawność (fizyczną, psychiczną). Zwrócono także uwagę na problem uchodźców, w szczególności dzieci oraz przejawy antysemityzmu. Debatę poprzedziły panele dyskusyjne. Nasi uczniowie z klasy 2MD uczestniczyli w dyskusji na temat „Kim jestem - patrząc w lustro zobaczyć Innego". Różnorodność jako źródło tolerancji i kształcenia postaw społecznych, którą poprowadził Piotr Kłys - przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji Urzędu Miasta Łodzi. Gościem specjalnym spotkania był Szymon Hołownia.

Część zdjęć pochodzi ze strony Fundacji Kolorowo.

Naruszyłeś moją cześć i... cześć

Szczegóły

W ramach XVIII Festiwalu Techniki, Nauki i Sztuki, Wydział Prawa i Administracji UŁ przygotował symulację sadowej rozprawy cywilnej pt. "Naruszyłeś moją cześć... i cześć" czyli jak mogę chronić moje dobra osobiste. Studenci prawa przygotowali dla szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego dwie symulacje: ten sam casus w czasach starożytnego Rzymu i współczesny. Uczniowie z naszej szkoły skorzystali z zaproszenia realizując edukację prawną, w której uczestniczą od dawna.

 

Wicemistrzowie pierwszej pomocy

Szczegóły

Mamy puchar i II miejsce w XXVI Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK (etap rejonowy - miasta Łódź). 14 kwietnia 2018 r. w Sukcesji odbyły się zawody, w których nasza drużyna utworzona z klas ratowniczych wykazała się ogromną wiedzą i sprawnością w ratowaniu życia i zdrowia poszkodowanych ;). Skład zwycięskiej Piątki to: Sara Macińska (dowódca, 3R), Dawid Kubicki, Natalia Popławska, Natalia Bereda i Weronika Jakubek (2RP). Opieka: Katarzyna Osuchowska. Bonusem było też I miejsce w zakresie wiedzy o krwiodawstwie.

Gratulacje i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy !!!!!!

 

Maraton

Szczegóły

W dniu 15 kwietnia 2018 r. odbył się DOZ MARATON DBAM O ZDROWIE. Nasze liceum, jak co roku, dołożyło do maratonu swoją cegiełkę w postaci wolontariuszy, którzy zabezpieczali trasę. Naszą szkołę reprezentowała drużyna wolontariuszy w składzie: Ola Laskowska (1EP), Izabela Michalska (2RP), Gabrysia Pewnicka (1EP), Natalia Popławska (2RP), Wiktoria Koczan (1EP) oraz lider wolontariatu Natalia Korytkowska (3M).

 

Papugarnia

Szczegóły

Uczniowie 2 klasy (ekologiczno-prozdrowotnej) odwiedzili nowo otwartą papugarnię. Ptaki uwielbiają towarzystwo ludzi i pragną bliskiego kontaktu (jak na załączonych zdjęciach). Ludzie są traktowani jak drzewa, a włosy jak gniazda.

Sukces Dawida

Szczegóły

Dnia 22.03.2018 odbył się finał konkursu historycznego pt. Wielki Dzień Polaków, Wielki Dzień Komendanta. 11 listopada 1918 roku. Próba rekonstrukcji wydarzeń w przeddzień stulecia niepodległości. Konkurs obejmował prace plastyczne, literackie, fotograficzne i prezentacje multimedialne, które zdaniem uczestników konkursu przybliżają historyczny moment odzyskania przez Polskę niepodległości. Naszą szkołę reprezentowali Martyna Piotrowska z klasy 2MD, Natalia Korytkowska z klasy 3M oraz Dawid Kubicki - finalista, który otrzymał nagrodę specjalną.

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Podkategorie

   

   

Filmy  

   
© XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies