XXIII Liceum Ogólnokształcące to szkoła wielu kultur


NABÓR 2021 - WEJDŹ TUTAJ

   

Zasady higieny i dezynfekcji

Szczegóły
  1. Przy wejściu do szkoły i budynku warsztatów szkolnych umieszczone są płyny dezynfekujące do rąk.
  2. Wszyscy wchodzący do budynków zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
  3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
  4. Osoby z zewnątrz zobowiązane są zakrywania ust i nosa na terenie szkoły, a także poruszania się tylko w wyznaczonych obszarach.
  5. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej i służb medycznych.
  6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych w widocznych miejscach umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
  7. Urządzenia sanitarno-higieniczne czyszczone są na bieżąco, z użyciem środków dezynfekujących.
  8. Personel obsługi codziennie dokonuje prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji ciągów komunikacyjnych, klamek, włączników, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich.
  9. Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy obsługi ściśle przestrzegają zaleceń producenta środka do dezynfekcji.
  10. Za monitorowanie i kontrolę prowadzonych prac porządkowych odpowiedzialna jest referent ds. gospodarczych.
   
© Sympatycy XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies