Rozdanie świadectw

Szczegóły

 

Rozdanie świadectw odbędzie się w piątek, 26 czerwca 2020 r. w rygorze epidemiologicznym tzn.
- dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły,
- konieczności noszenia na terenie szkoły maseczki / przyłbicy.

Przypominamy o konieczności wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką i radą rodziców (w
sekretariacie) oraz oddaniu wypożyczonych strojów sportowych.

 

Harmonogram:

godz. 9:00 - klasy: 1R i 1E

godz. 9:30 - klasy: 1M i 1S

godz. 10:00 - klasy: 1RG i 1MG

godz. 10:30 - klasy: 1EG i 1SG

godz. 11:00 - klasy: 2EP, 2MD, 2RP

 

Harmonogram konsultacji

Szczegóły

Zasady na egzaminach maturalnych

Szczegóły

Absolwenci zdający maturę muszą przestrzegać następujących zasad:

- zdający maturę musi mieć własną maseczkę zakrywającą usta i nos, komplet przyborów koniecznych na egzaminie, dokument tożsamości;
- na teren szkoły może wejść tylko osoba z zasłoniętymi maseczką nosem i ustami;
- po wejściu na teren szkoły mierzona jest temperatura przy użyciu bezdotykowego termometru na podczerwień;
- na teren szkoły może wejść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
- osoby z podwyższoną temperaturą ciała, kaszlące, kichające nie będą wpuszczane na teren szkoły;
- na teren szkoły nie może wejść osoba przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo jeśli jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
- czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający muszą zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos;
- zabronione jest wnoszenie na teren szkoły zbędnych rzeczy – maskotek, książek, telefonów itp.

Drodzy Maturzyści!
Bardzo Was prosimy, abyście po maturze nie gromadzili się w okolicach szkoły a wrażeniami podzielili się za pomocą komunikatorów i mediów społecznościowych :)

Życzymy Wam połamania piór i pięknie napisanych matur.

Panie Dyrektorki, Rada Pedagogiczna i Pracownicy Szkoły

Wejście na egzamin maturalny

Szczegóły

Osoby, które zdają maturę w czerwcu 2020 wchodzą na teren szkoły:
- wejściem głównym
- wejściem od strony al. Piłsudskiego (przez dużą salę gimnastyczną)
- wejściem przez małą salę gimnastyczną od strony boiska.

Listy osób przypisanych do poszczególnych wejść będą dostępne na platformie Classroom w klasie "lekcja wychowawcza" lub telefonicznie w sekretariacie szkoły 42 6745872 w godzinach 8.00-15.00.

Absolwenci będą wpuszczani na teren szkoły od godziny 8.15 (sesja poranna - egzamin zaczyna się o 9.00, należy przyjść odpowiednio wcześniej) i od godziny 13.15 (sesja popołudniowa - egzamin zaczyna się o 14.00, należy przyjść odpowiednio wcześniej).

Szkoła nie zapewnia wody pitnej, należy się zaopatrzyć w butelkę wody.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szczegóły

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi informuje, że 8, 9, 10, 12 czerwca 2020 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Pogadajmy o studiach

Szczegóły

W imieniu stowarzyszenia Studia Na Horyzoncie zapraszamy uczniów szkoły na platformę pogadajmyostudiach.pl, w ramach której będą oni mogli porozmawiać o studiach z przedstawicielami ponad stu polskich uczelni. Celem jest pomoc licealistom w świadomym wyborze ścieżki akademickiej i zawodowej. 

Harmonogram matur 2020

Szczegóły

Pilny komunikat ws. ustnej matury

Szczegóły

Do części ustnej matury w roku 2020 mogą przystąpić tylko ci absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja 2020 r. przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Źródło informacji

   

   

Filmy  

   
© XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies