XXIII Liceum Ogólnokształcące to szkoła wielu kultur


NABÓR 2021 - WEJDŹ TUTAJ

   

Życzenia

Szczegóły

Zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy

Rodzicom i Uczniom

życzy dyrekcja wraz z pracownikami szkoły.

 

pisanki

 

Życzenia

Szczegóły

 

Od klasy 2RG:

 

Od Młodzieżowej Rady Szkoły:

Dni Tischnerowskie 2020

Szczegóły

Uwaga!Konkurs!

Szczegóły

Konkurs z okazji jubileuszu 75. rocznicy powstania XXIII LO  w Łodzi

Twoja i moja dwudziestka trójka – porozmawiajmy o naszym liceum

Zadaniem konkursowym jest przeprowadzenie i zarejestrowanie wywiadu z absolwentem XXIII Liceum. Wystarczy, że przeprowadzisz ciekawą rozmowę z absolwentem starszym od Ciebie co najmniej o 10 lat, utrwalisz ją,  zainteresujesz jury, a wartościowa nagroda może być Twoja.

Kategorie konkursowe:

  • wywiad prasowy
  • wywiad audio
  • wywiad wideo


Nadsyłanie prac konkursowych: do 4 grudnia 2020 r.  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Gala ogłoszenia wyników 17-22 grudnia 2020 r.

Nagroda główna o wartości 400 zł. Prace konkursowe oceniać będzie jury złożone ze znanych absolwentów XXIII LO. 

Do pobrania:

Grupa wsparcia

Szczegóły

Rozpoczęcie roku 2020/2021

Szczegóły

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w XXIII Liceum Ogólnokształcącym 1 września 2020 r.

UWAGA! Uczniowie klas pierwszych są proszeni o przyjście z własnym długopisem.

Uczniowie proszeni są o zdezynfekowanie rąk przy wejściu do szkoły, zachowanie dystansu i przebywanie w maseczkach na terenie szkoły poza wyznaczoną pracownią. Prosimy nie nosić maseczek z zaworem oddechowym.

Stypendia 2020

Szczegóły

STYPENDIUM SZKOLNE

Szanowni Rodzice,

Przypominamy że rodziny znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej  mają możliwość skorzystania ze świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży. Świadczenie to stanowi formę pomocy materialnej!!!

Zasady przyznawania stypendium szkolnego dla uczniów

  • Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej.
  • Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi.

Miejsce złożenia wniosku.

  • Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać  do 15 września danego roku.
  • Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego  składają wnioski, bezpośrednio w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury,  94 – 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b, p. 102  I p.
  • Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium powinny zostać złożone wyłącznie kopie dokumentów stanowiących, zgodnie z pouczeniem zawartym na formularzu wniosku, niezbędne załączniki do wniosku.

Wszystkie informacje na temat trybu przyjmowania wniosków i wysokości stypendiów na stronie: https://uml.lodz.pl/edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Kryterium dochodowe.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa a art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.)  wynosząca 528,00 zł.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

 

Odbiór świadectw maturalnych

Szczegóły

Odbiór wyników egzaminu maturalnego odbędzie się 11 sierpnia 2020 r., w sekretariacie szkoły, wg harmonogramu:

godz. 11-12 - absolwenci klasy 3E

godz. 12-13 - absolwenci klasy 3R

godz. 13-14 - absolwenci klasy 3M

godz. 14-15 - absolwenci z lat ubiegłych

Przypominamy o reżimie sanitarnym - na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczki zakrywającej usta i nos. Świadectwo może odebrać osobiście absolwent po okazaniu dokumentu tożsamości lub osoba z pisemnym upoważnieniem.

   

Filmy  

   
© Sympatycy XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies