Wakacje, wakacje...

Szczegóły

W okresie wakacji sekretariat czynny od 10:00 do 14:00.

Stypendia 2019/2020

Szczegóły

Szanowni Rodzice, w związku z podjęciem w dniu 5 czerwca 2019 roku przez Radę Miejską w Łodzi Uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Łodzi” poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat ubiegania się o stypendia szkolne dla uczniów.

Zasady przyznawania stypendium szkolnego dla uczniów

 • Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej.
 • Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi.

Miejsce złożenia wniosku.

 • Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać od 01 września do 16 września 2019 roku w siedzibie Wydziału Edukacji Departament Pracy Edukacji i Sportu UMŁ przy ul. Krzemienieckiej 2b w pokoju 102 w godzinach pracy urzędu
 • Nowy druk wniosku W roku szkolnym 2019/20 obowiązuje nowy druk wniosku o przyznania pomocy materialnej. Jeśli rodzic ubiega się o przyznanie pomocy dla więcej niż jednego ucznia wypełnia jeden wniosek dla wszystkich dzieci zamieszkujących w danej rodzinie. Druk wniosku nie wymaga potwierdzenia przez dyrektora szkoły, czy uczeń pobiera naukę w danej placówce.
 • Szczegółowe informacje dla wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Łodzi znajdą się po 15 sierpnia 2019 roku na stronach UMŁ: https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Kryterium dochodowe.

 • Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 • Na terenie miasta Łodzi miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 złotych.
 • Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Zakończenie roku

Szczegóły

 

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w środę, 19 czerwca 2019 r. o godz. 10.00

 

 

Rozdanie świadectw

Szczegóły

 

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły odbędzie się 24 maja 2019 r. (piątek) o godz. 10:00. W czasie uroczystości nastąpi też przekazanie sztandaru szkoły klasom drugim.

 

 

 

Komunikat

Szczegóły

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

Informuję, że w związku z brakiem ocen końcoworocznych i brakiem kworum na radzie pedagogicznej w dniu 26.04.2019 nie została podjęta uchwała o klasyfikowaniu uczniów klas trzecich. Klasyfikacja uczniów klas trzecich nastąpi 29.04.2019 r. Wszyscy promowani uczniowie przystąpią 6.05.2019 do egzaminów maturalnych zgodnie z opublikowanym wcześniej harmonogramem.

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły przez uczniów klas trzecich odbędzie się 24 maja 2019 r. Uczniowie klas pierwszych i drugich wznowią lekcje od 09.05.2019 r. Zajęcia będą się odbywały według nowego planu lekcji. Z planem obowiązującym od 09.05.2019 będzie można się zapoznać na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym.

Z poważaniem,

Barbara Makowska

XXXII akcja oddawania krwi

Szczegóły

Zapraszamy serdecznie (po raz 32. w XXIII LO) wszystkich pełnoletnich uczniów, absolwentów, rodziców, pracowników szkoły i wszystkich ludzi dobrej woli do oddawania "cząstki siebie" w naszej szkole!

Akcja odbędzie się   17 stycznia 2019 r. (czwartek) w Żaczku, od godz. 9.00.

 


Przypominam podstawowe zasady:

- zjedz śniadanie
- wstrzymaj się od palenia
- co najmniej 5 dni przed nie używaj alkoholu
- pij dużo wody mineralnej
- nie możesz mieć okresu kobieto
- nie możesz brać leków (zdrowie!)
- waga minimum 55 kg

 

Pamiętaj o:

- dowodzie osobistym
- uśmiechu

 

Aktualizacja:

 

 

 

Dear students of English!

Szczegóły

Ogłaszamy konkurs plastyczno-językowy na plakat pt: ”When I think: Great Britain / the USA / Canada / Australia, I see…

Plakat powinien być ilustracją waszych własnych skojarzeń i wyobrażeń związanych z jednym z ww. krajów anglojęzycznych (charakterystyczne dla nich elementy natury i kultury, obyczaje, kulinaria, znane osoby itp.)

Format – A2
Technika wykonania - dowolna
Termin oddania prac – 3 kwietnia (środa)
Miejsce dostarczenia – pracownie 21, 22, 23

Najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami co najmniej pozytywnymi. Wszystkie plakaty zostaną wyeksponowane na terenie szkoły jeszcze przed Dniem Otwartym (9 kwietnia). Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! W razie pytań i wątpliwości prosimy zwracać się do nauczycielek jęz. angielskiego. Show us your image of an English-speaking country!

Dzień języków 2018

Szczegóły

 

Attention! Attenzione! Achtung!

 

W środę 26 września, w Europejskim Dniu Języków Obcych zapraszamy wszystkich uczniów do odwiedzenia II piętra, w okolicach sal językowych. Na 3., 4. i 5. lekcji będziemy zapraszać poszczególne klasy po kolei. Czekają na Was:

 • zadania językowe o różnym stopniu trudności (z możliwością otrzymania pozytywnych ocen za aktywność)
 • prace plastyczno-językowe naszych uczniów do obejrzenia
 • głosowanie w celu rozstrzygnięcia konkursu „na koszulkę”
 • słodkie małe co nieco typowe dla różnych obszarów językowych

Na każdej przerwie akcent muzyczny w różnych językach.

Feel invited! On vous attend! Vi aspettiamo!

 

Więcej artykułów…

 1. Historia w muralach
 2. SLEEVEFACE
   

Filmy  

   
© XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies