Projektanci edukacji - nasz projekt

Szczegóły

Potrzebne wsparcie w głosowaniu internetowym

 

Grupa projektowa naszego liceum uczestniczy w ogólnopolskim konkursie Projektanci Edukacji. Wszyscy możecie pomóc w zdobyciu funduszy na realizację projektu głosując codziennie od 2. do 13. grudnia na stronie internetowej konkursu. Zamieszczamy link do strony na której możecie dokładnie zapoznać się z naszym projektem link:

https://projektanciedukacji.pl/projekt?id=6199

Bieżące instrukcje głosowania i więcej info o naszym udziale na https://www.facebook.com/pg/Radio23ka/posts/

Specjalne dzwonki 18 XI 2019

Szczegóły

18 listopada 2019, w związku z radą pedagogiczną, rozkład lekcji będzie następujący

Nowe dzwonki od 5 XI 2019

Szczegóły

Od 5 listopada 2019 drobna korekta dzwonków

Specjalne dzwonki 4 XI 2019

Szczegóły

4 listopada 2019, w związku z konsultacjami z rodzicami, rozkład lekcji będzie następujący

Budżet obywatelski 2019

Szczegóły

Rozpoczęcie roku szkolnego

Szczegóły

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 2 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00.

W tym dniu odbędzie się test predyspozycji z języków obcych dla klas pierwszych decydujący o przydziale do grup.

Plan lekcji obowiązujący od 3 września 2019 r. znajduje się na: plan.lo23lodz.pl 

Obiady w szkole

Szczegóły

Można już zamawiać samodzielnie obiad do szkoły (pojedynczy albo na dowolnie wybrany czas z możliwością odwołania). Zamawiania (i odwoływania) oraz opłacania dokonuje się przez Internet na zamowposilek.pl lub przez aplikację w telefonie. W celu rejestracji należy wypełnić ten formularz.

 • Obiady będą wydawane na dyżurze, przy wejściu do szkoły, na przerwie od 12.45 do 13.00.
 • Obiady są dostępne w dwóch wersjach: tradycyjne i wege
 • Każdy obiad dwudaniowy kosztuje 8 zł (można wziąć samą zupę za 2,50 zł lub samo drugie danie za 6,50 zł)

Przykładowy jadłospis:

 

Stypendia 2019/2020

Szczegóły

Szanowni Rodzice, w związku z podjęciem w dniu 5 czerwca 2019 roku przez Radę Miejską w Łodzi Uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Łodzi” poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat ubiegania się o stypendia szkolne dla uczniów.

Zasady przyznawania stypendium szkolnego dla uczniów

 • Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej.
 • Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi.

Miejsce złożenia wniosku.

 • Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać od 01 września do 16 września 2019 roku w siedzibie Wydziału Edukacji Departament Pracy Edukacji i Sportu UMŁ przy ul. Krzemienieckiej 2b w pokoju 102 w godzinach pracy urzędu
 • Nowy druk wniosku W roku szkolnym 2019/20 obowiązuje nowy druk wniosku o przyznania pomocy materialnej. Jeśli rodzic ubiega się o przyznanie pomocy dla więcej niż jednego ucznia wypełnia jeden wniosek dla wszystkich dzieci zamieszkujących w danej rodzinie. Druk wniosku nie wymaga potwierdzenia przez dyrektora szkoły, czy uczeń pobiera naukę w danej placówce.
 • Szczegółowe informacje dla wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Łodzi znajdą się po 15 sierpnia 2019 roku na stronach UMŁ: https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Kryterium dochodowe.

 • Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 • Na terenie miasta Łodzi miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 złotych.
 • Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.
   

Filmy  

   
© XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies