Komunikat

Szczegóły
Kategoria: Komunikaty
Opublikowano: piątek, 26, kwiecień 2019 17:08
Super User
Odsłony: 2086

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

Informuję, że w związku z brakiem ocen końcoworocznych i brakiem kworum na radzie pedagogicznej w dniu 26.04.2019 nie została podjęta uchwała o klasyfikowaniu uczniów klas trzecich. Klasyfikacja uczniów klas trzecich nastąpi 29.04.2019 r. Wszyscy promowani uczniowie przystąpią 6.05.2019 do egzaminów maturalnych zgodnie z opublikowanym wcześniej harmonogramem.

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły przez uczniów klas trzecich odbędzie się 24 maja 2019 r. Uczniowie klas pierwszych i drugich wznowią lekcje od 09.05.2019 r. Zajęcia będą się odbywały według nowego planu lekcji. Z planem obowiązującym od 09.05.2019 będzie można się zapoznać na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym.

Z poważaniem,

Barbara Makowska