XXIII Liceum Ogólnokształcące to szkoła wielu kultur


NABÓR 2021 - WEJDŹ TUTAJ

   

Spotkania z rodzicami

Szczegóły

 

W dniu 17 marca 2015 r. o godz. 17.30 zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami. Szczególne zaproszenie dla rodziców uczniów klas trzecich (zwłaszcza uczniów zagrożonych oceną niedostateczną).

 

 

Dzień otwarty w poradni

Szczegóły

Konsultacje dla rodziców

Szczegóły

 

W dniu 9 grudnia 2014 r. o godz. 17.30 zapraszamy zainteresowanych rodziców (zwłaszcza uczniów zagrożonych oceną niedostateczną) na konsultacje z nauczycielami naszej szkoły.

Organizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie

Szczegóły

Organizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym  2014/2015 – informacja dla rodziców i opiekunów


Szanowni Państwo!

 

  • zapisani na zajęcia są domyślnie wszyscy uczniowie (wg przepisów prawa oświatowego), o ile ich rodzice nie złożyli pisemnego oświadczenia woli "wypisania" podopiecznych z WDŻ
  • będziemy realizowali program autorstwa Grażyny Skirmuntt, Wychowanie do życia w rodzinie, Program zajęć edukacyjnych dla II, III i IV etapu edukacyjnego. Treści związane ściśle z IV etapem edukacyjnym znajdują się na stronach 30-40
  • z programem i zakresem treści możecie się Państwo zapoznać na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji
  • kwalifikacje nauczyciela to: roczny kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna, studia pedagogiczne o specjalności historia nauczycielska na Uniwersytecie Łódzkim i studia podyplomowe w WzSPiZ o na kierunku podstawy przedsiębiorczości
  • kwalifikacje życiowe nauczyciela to: 10 lat doświadczeń w nauczaniu WDŻ, 15 lat stażu w zawodzie nauczyciela i wychowywanie trojga własnych dzieci
  • podczas zajęć z przedmiotu WDŻ nie są wystawiane oceny szkolne, a uczestnictwo i osiągnięcia nie mają wpływu na promocję ani ukończenie szkoły
  • nie ma potrzeby zakupu podręczników ani innych pomocy;
  • zagadnienia poruszane podczas zajęć i zdobyte doświadczenia mogą mieć znacznie większy wpływ na tzw. ”życie szczęśliwe”  niż umiejętności zdobywane na innych zajęciach szkolnych (prawidłowo układające się relacje rodzice–dzieci, małżeńskie, przyjacielskie, jak zdolność wyrażania uczuć i umiejętności komunikacji interpersonalnej, ułożenie hierarchii wartości życiowych czy wreszcie ustrzeżenie się przed niebezpieczeństwami psychicznymi i fizycznymi jakie niesie z sobą inicjacja seksualna i inne aspekty wkraczania w dorosłe życie)
  • zaplanowane terminy zajęć wynikają z konieczności wyboru „mniejszego zła”. Soboty i częściowo piątki zaplanowane zostały ze względu na to, iż w związku z realizacją zajęć w grupach międzyklasowych alternatywą byłyby wielokrotne spotkania w tygodniu, w godzinach 17–19, co uniemożliwiałoby wielu podopiecznym względnie wczesny powrót do domu, odpoczynek i wykonywanie obowiązków domowych
  • zajęcia realizowane będą w blokach tematycznych trwających od 1,5 godziny zegarowej do 2 godzin i 15 minut. Liczba spotkań koniecznych dla przeprowadzenia 14 lekcji w jednej grupie wynosi 5. Tak więc jest to tylko 5-krotne poświęcenie sobotniego przedpołudnia bądź popołudnia piątkowego w przeciągu całego roku szkolnego

Z wyrazami szacunku Jacek Malinowski

 

 

Plan pracy szkoły 2014

Szczegóły

 

Śródsemestr I 2014/2015

Szczegóły

Zapraszamy Państwa serdecznie na śródsemestralne spotkania z wychowawcami, które odbędą się w dniu 4 listopada 2014 r. (wtorek) o godz. 17.30.

Pół godziny wcześniej, tj. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców.

   

Filmy  

   
© Sympatycy XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies