XXIII Liceum Ogólnokształcące to szkoła wielu kultur


NABÓR 2021 - WEJDŹ TUTAJ

   

Mamy wolne miejsca!

Szczegóły

 

 

 

Jeżeli chcesz być naszym uczniem od 1 września 2018 r. - serdecznie zapraszamy. Mamy wolne miejsca w klasach:

- 1MD (medialno-dziennikarska, rozszerzone: polski, historia, wos)

- 1EP (ekologiczno-prozdrowotna, rozszerzone: biologia, geografia oraz do wyboru matematyka lub wos)

- 1RP (ratowniczo-pożarnicza, rozszerzone: biologia, chemia oraz do wyboru matematyka lub wos)

 

Nabór uzupełniający realizowany jest poza systemem naboru elektronicznego. Po prostu przyjdź do nas z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeniem z OKE. 

   

Filmy  

   
© Sympatycy XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies