KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Matury - maj 2021

Szanowni Maturzyści,

Zbliża się czas przystąpienia do egzaminu dojrzałości. Proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa oraz organizacji egzaminu.

  1. Każda osoba przystępująca do egzaminu musi posiadać:

- własny długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

Nie wolno korzystać z długopisu suchościeralnego.

- aktualny dokument tożsamości.

- własną linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty

  1. Cudzoziemiec przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, jest zobowiązany przynieść własne słowniki.
  2. Na terenie szkoły należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, a w szczególności:

- na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

- zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Wyjątek stanowią osoby, która przechorowały COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki).

- zachowania odstępu co najmniej 1,5 m pomiędzy osobami,

- zakrywania ust i nosa maseczką (zdający może zdjąć maseczkę dopiero po zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej),

- nie gromadzeniu się przed budynkiem szkoły przed egzaminem i po jego zakończeniu

  1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
  2. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
  3. Na teren szkoły wchodzą tylko osoby przystępujące do egzaminu - głównym wejściem.