Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
Dla właściwego realizowania realizowanych przez naszą placówkę zadań, niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Państwa i Państwa dzieci. Zbieramy tylko te dane, do przetwarzania których obligują nas przepisy prawa oświatowego. Zapewniamy, że placówka nasza należycie chroni Państwa prywatność, przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów i wdrażając procedury mające na celu bezpieczeństwo danych osobowych.
W związku z powyższym informujemy:

  • administratorem Państwa danych osobowych jest XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi im. ks. prof. J.Tischnera. al. J.Piłsudskiego 159 , reprezentowane przez dyrektora;
  • Inspektorem ochrony danych jest Pani Beata Florek, dostępna pod nr tel 573393052
    email iod.lo23@cuwo.lodz.pl

przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie, na podstawie przepisów prawa i w celach określonych w tychże przepisach.

Aktami prawnymi regulującymi te kwestie są:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi;

Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym do tego instytucjom i organom, na podstawie odpowiednich przepisów. Dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń, operatorom poczty elektronicznej itp.

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres określony w przepisach, w tym przepisach dotyczących archiwizacji.

W przypadkach nieuregulowanych przepisami, dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Zgoda taka ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie nie spowoduje żadnych negatywnych skutków dla Państwa i Państwa dzieci. Pamiętajcie Państwo, że wyrażoną zgodę wolno wam w każdej chwili wycofać. Należy w tym celu skontaktować się z wychowawcą, dyrekcją szkoły lub inspektorem ochrony danych, bezpośrednio, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków, ale też nie działa wstecz.

Macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, a także do sprostowania, jeśli są błędne lub nieaktualne.

Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Najlepiej zrobić to korzystając z narzędzi dostępnych na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.