Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oferta Klas 2021/2022

Klasa 1M (medialna z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii) oferuje:

Zajęcia rozszerzone z języka polskiego pozwolą Ci na:

 • nabycie umiejętności sprawnego wykorzystania słowa pisanego i mówionego,
 • rozwinięcie pasji i talentów poprzez uczestnictwo w warsztatach teatralnych i filmowych,
 • praktyczne wykorzystanie wiedzy dzięki możliwości tworzenia słuchowisk i audycji w szkolnym radiowęźle,
 • lepsze przygotowanie do matury na dodatkowych zajęciach z języka polskiego.

Zajęcia rozszerzone z historii pozwolą Ci na:  

 • zdobycie wiadomości związanych z historią, kulturą, filozofią i sztuką,
 • nabycie umiejętności organizowania debat i negocjacji,
 • poznanie zasad retoryki i wystąpień publicznych,
 • poszerzenie wiedzy dzięki spotkaniom z naukowcami i uczestnictwie w klubie filmowym.

Dodatkowe wsparcie w tej klasie stanowią nowatorskie przedmioty uzupełniające:

 • medioznawstwo
 • historia filmu i teatru

Medioznawstwo to wyjątkowy przedmiot, dzięki któremu poznasz:

 • historię mediów od prasy do Internetu,
 • zasady etyki dziennikarskiej;
 • zasady prowadzenia wywiadu, reportażu, bloga,
 • sposoby tworzenia newsów, felietonów;

weźmiesz udział w następujących projektach:

 • redagowanie własnego czasopisma, gazetki szkolnej,
 • układanie ramówki radiowej w szkolnym radiu Dwudziestka Trójka

Historia filmu i teatru to przedmiot, dzięki któremu:

 • historię teatru i kina,
 • nauczysz rozpoznawać rodzaje i gatunki filmowe,
 • dowiesz się jaka analizować film i spektakl teatralny pod kątem formy i ekspresji artystycznej,
 • będziesz umiał wykorzystać atuty języka wizualnego;

weźmiesz udział w następujących projektach:

 • recenzja spektaklu i filmu,
 • tworzenie scenariusza filmowego i adaptacji lektury.

Dodatkowo w szkole prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne doradztwa zawodowego.

Ponadto chętni uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych.

Klasa 1PC (przyrodnicza z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii) oferuje:

Edukacja biologiczna pozwoli Ci:

 • zdobyć szeroką wiedzę z biologii przydatną podczas dalszej edukacji,
 • doskonalić umiejętności praktycznego przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów i obserwacji w pracowni, biologicznej oraz w trakcie zajęć terenowych,
 • rozszerzyć wiedzę w trakcie zajęć laboratoryjnych na Uniwersytecie Łódzkim i Politechnice Łódzkiej,
 • lepiej przygotować się do matury dzięki dodatkowym zajęciom z biologii.

Edukacja chemiczna pozwoli Ci:

 • poznać budowę substancji chemicznych oraz przebieg procesów chemicznych,
 • zgłębić tajniki chemii dzięki eksperymentom i doświadczeniom w profesjonalnie wyposażonej pracowni chemicznej,
 • poszerzyć zdobytą wiedzę dzięki wycieczkom edukacyjnymi do laboratoriów na Uniwersytecie Łódzkim i Politechnice Łódzkiej,
 • lepiej przygotować się do matury dzięki dodatkowym zajęciom z chemii.

Dodatkowe wsparcie w tej klasie stanowią nowatorskie przedmioty uzupełniające:

 • Chemia żywności i chemia kosmetyczna  
 • Dietetyka i zdrowie
 • Podstawy ratownictwa

Chemia żywności i chemia kosmetyczna to przedmiot dzięki któremu będziesz potrafił:

 • świadomie i krytycznie ocenić jakość oferowanych produktów kosmetycznych,
 • samodzielnie przygotować naturalne i nietuzinkowe kosmetyki,
 • wykorzystać naturalne zamienniki kosztownych produktów kosmetycznych i spożywczych;

weźmiesz udział w projektach takich jak:

 • substancje chemiczne w kosmetyce,
 • samodzielne tworzenie prostych i zdrowych kosmetyków do codziennej pielęgnacji.

Dietetyka i zdrowie to przedmiot dzięki któremu będziesz potrafił:

 • stosować zasady zdrowego odżywiania oraz przygotowywać zbilansowane posiłki i diety,
 • stworzyć z nami zdrowe posiłki,
 • praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę dzięki spotkaniom ze specjalistami związanymi ze zdrowiem i urodą (dietetyk, kosmetyczka, wizażystka);

weźmiesz udział w projektach takich jak:

 • śledztwo w sklepie,
 • jak być pięknym i młodym,
 • gotujemy razem,
 • życie z cukrzycą i nadciśnieniem.

Podstawy ratownictwa to przedmiot dzięki któremu będziesz potrafił:

 • udzielać praktycznie I pomocy przedmedycznej sobie i innym ludziom dzięki spotkaniom z ratownikiem medycznym
 • rozpoznawać stany zagrożenia życia i zdrowia człowieka
 • podejmować świadome decyzje dotyczące swojego życia i zdrowia.

weźmiesz udział w projektach takich jak:

 • zabezpieczanie imprez i uroczystości szkolnych pod kątem bezpieczeństwa zdrowia
 • drużyna ratowników 23
 • zawody i mistrzostwa I pomocy przedmedycznej.

Dodatkowo w szkole prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne doradztwa zawodowego.

Ponadto chętni uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych.

Możliwość studiowania po klasie przyrodniczej, na kierunkach biologicznych, medycznych, psychologicznych i biotechnicznych

Klasa 1PG (przyrodnicza z rozszerzonym programem nauczania biologii i geografii) oferuje:

Edukacja biologiczna pozwoli Ci:

 • zdobyć szeroką wiedzę z biologii przydatną podczas dalszej edukacji
 • doskonalić umiejętności praktycznego przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów i obserwacji w pracowni biologicznej oraz w trakcie zajęć terenowych
 • rozszerzyć wiedzę w trakcie zajęć laboratoryjnych na Uniwersytecie Łódzkim i Politechnice Łódzkiej
 • lepiej przygotować się do matury dzięki dodatkowym zajęciom z biologii.

Edukacja geograficzna pozwoli Ci na:

 • zdobycie gruntownej wiedzy z geografii w profesjonalnie wyposażonej pracowni ekologicznej
 • samodzielne prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie oraz analizowanie pozyskanych danych
 • korzystanie i interpretowanie planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, danych statystycznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • rozszerzenie wiedzy dzięki eksperymentom, wycieczkom edukacyjnym oraz warsztatom na Uniwersytecie Łódzkim i Politechnice Łódzkiej, lepiej przygotować się do matury dzięki dodatkowym zajęciom z geografii.

Możliwość studiowania po klasie przyrodniczej, na kierunkach biologicznych, geograficznych, społecznych, psychologicznych i biotechnicznych

Dodatkowe wsparcie stanowią nowatorskie przedmioty uzupełniające

 • Turystyka i rekreacja
 • Dietetyka i zdrowie
 • Podstawy ratownictwa

Turystyka i rekreacja to przedmiot dzięki któremu będziesz poznasz:

 • atrakcje turystyczne Polski i wybranych regionów świata,
 • wybrane obiekty ze światowej listy UNESCO; będziesz potrafił
 • przygotować program imprezy turystycznej; weźmiesz udział w projektach takich jak: spotkania podróżnikami i innymi osobami z branży turystycznej

Dietetyka i zdrowie to przedmiot dzięki któremu będziesz potrafił

 • stosować zasady zdrowego odżywiania oraz przygotowywać zbilansowane posiłki i diety,
 • stworzyć z nami zdrowe posiłki,
 • praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę dzięki spotkaniom ze specjalistami związanymi ze zdrowiem i urodą (dietetyk, kosmetyczka, wizażystka);

weźmiesz udział w projektach takich jak:

 • śledztwo w sklepie,
 • jak być pięknym i młodym,
 • gotujemy razem,
 • życie z cukrzycą i nadciśnieniem.

Podstawy ratownictwa to przedmiot dzięki któremu będziesz potrafił:

 • udzielać praktycznie I pomocy przedmedycznej sobie i innym ludziom dzięki spotkaniom z ratownikiem medycznym
 • rozpoznawać stany zagrożenia życia i zdrowia człowieka
 • podejmować świadome decyzje dotyczące swojego życia i zdrowia.

weźmiesz udział w projektach takich jak:

 • zabezpieczanie imprez i uroczystości szkolnych pod kątem bezpieczeństwa zdrowia
 • drużyna ratowników 23
 • zawody i mistrzostwa I pomocy przedmedycznej.

Dodatkowo w szkole prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne doradztwa zawodowego.

Ponadto chętni uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych.

Klasa 1SA (społeczna z rozszerzonym programem nauczania wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego) oferuje:

Edukacja dotycząca wiedzy o społeczeństwie pozwoli Ci na:

 • zdobycie wiedzy z przedmiotu wiedza o społeczeństwie przydatnej na dalszych etapach edukacji w życiu codziennym,
 • uczestnictwo w symulowanych rozprawach sądowych,
 • udział w warsztatach z psychologami i pedagogami,
 • rozszerzenie wiadomości dzięki spotkaniom i warsztatom z pracownikami Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej;

Edukacja językowa pozwoli Ci na:

 • komfortową naukę języków obcych w profesjonalnie wyposażonej pracowni językowej z dostępem do narzędzi niezbędnych w swobodnej komunikacji,
 • znaczne poszerzenie zasobu słownictwa i utrwalenie poznanych struktur gramatycznych,
 • zgromadzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności przydatnych w dalszym kształceniu i pracy zawodowej,
 • uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego oraz innych języków obcych.

Dodatkowe wsparcie stanowią przedmioty uzupełniające:

 • podstawy prawa
 • podstawy ekonomii
 • psychologia i pedagogika.

Podstawy prawa to przedmiot, dzięki któremu:

poznasz:

 • mechanizmy funkcjonowania prawa,
 • obowiązujące akty prawne,
 • organy wymiaru sprawiedliwości,
 • zasady obsługi i opieki prawnej;

weźmiesz udział w:

 • wycieczki programowe do Sejmu, sądu, zakładu karnego, domu dziecka i udział w sesjach rady miasta, i rozprawach sądowych,
 • spotkaniach i wykładach z pracownikami Sądu Rejonowego, Wydziału Prawa I Administracji UŁ, kancelarii adwokackich;

Podstawy ekonomii to przedmiot, dzięki któremu:

poznasz:

 • podstawy marketingu i organizowania reklamy,
 • zasady prowadzenia własnego biznesu,
 • mechanizmy funkcjonowania firm i giełdy;

będziesz potrafił:

 • prowadzić firmę uczniowską (od pomysłu, wdrożenie go, aż do analizy efektów),
 • przeprowadzić analizę wybranego rynku, produktu;

weźmiesz udział w następujących projektach:

 • Lekcje z ZUS,
 • gra symulacyjna SIGG (szkolna internetowa gra giełdowa).

Psychologia i pedagogika to przedmioty, dzięki którym:

poznasz

 • podstawy psychologii i pedagogiki,
 • zasady relacji społecznych i mechanizmy, które rządzą procesami grupowymi,
 • najważniejsze teorie współczesnej psychologii;

 będziesz potrafił:

 • rozpoznawać, nazywać i rozładowywać emocje,
 • radzić sobie ze stresem,
 • stosować postawę asertywną;

weźmiesz udział w następujących projektach:

 • Szkolne Kole Wolontariatu,
 • happeningi życzliwości,
 • Koło Psychologiczne.

Dodatkowo w szkole prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne doradztwa zawodowego.

Ponadto chętni uczniowie mogą brać udział w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych.

Klasa 1SG (społeczna z rozszerzonym programem nauczania wiedzy o społeczeństwie i geografii) oferuje:

Edukacja dotycząca wiedzy o społeczeństwie pozwoli Ci na:

 • zdobycie wiedzy z przedmiotu wiedza o społeczeństwie przydatnej na dalszych etapach edukacji w życiu codziennym,
 • uczestnictwo w symulowanych rozprawach sądowych,
 • udział w warsztatach z psychologami i pedagogami,
 • rozszerzenie wiadomości dzięki spotkaniom i warsztatom z pracownikami Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej;

Edukacja geograficzna pozwoli Ci na:

 • zdobycie gruntownej wiedzy z geografii w profesjonalnie wyposażonej pracowni ekologicznej,
 • samodzielne prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie oraz analizowanie pozyskanych danych,
 • korzystanie i interpretowanie planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, danych statystycznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • rozszerzenie wiedzy dzięki eksperymentom, wycieczkom edukacyjnym, oraz warsztatom na Uniwersytecie Łódzkim i Politechnice Łódzkiej,
 • lepiej przygotować się do matury dzięki dodatkowym zajęciom z

Dodatkowe wsparcie stanowią przedmioty uzupełniające

 • podstawy prawa,
 • podstawy ekonomii
 • psychologia i pedagogika.

Podstawy prawa to przedmiot, dzięki któremu:

poznasz:

 • mechanizmy funkcjonowania prawa,
 • obowiązujące akty prawne,
 • organy wymiaru sprawiedliwości,
 • zasady obsługi i opieki prawnej;

weźmiesz udział w:

 • wycieczki programowe do Sejmu, sądu, zakładu karnego, domu dziecka i udział w sesjach rady miasta, i rozprawach sądowych,
 • spotkaniach i wykładach z pracownikami Sądu Rejonowego, Wydziału Prawa I Administracji UŁ, kancelarii adwokackich;

Podstawy ekonomii to przedmiot, dzięki któremu:

poznasz:

 • podstawy marketingu i organizowania reklamy,
 • zasady prowadzenia własnego biznesu,
 • mechanizmy funkcjonowania firm i giełdy; będziesz potrafił:
 • prowadzić firmę uczniowską (od pomysłu, wdrożenie go, aż do analizy efektów),
 • przeprowadzić analizę wybranego rynku, produktu; weźmiesz udział w następujących projektach:
 • lekcje z ZUS,
 • gra symulacyjna SIGG (szkolna internetowa gra giełdowa).

Psychologia i pedagogika to przedmioty, dzięki którym:

poznasz:

 • podstawy psychologii i pedagogiki,
 • zasady relacji społecznych i mechanizmy, które rządzą procesami grupowymi,
 • najważniejsze teorie współczesnej psychologii; Będziesz potrafił:
 • rozpoznawać, nazywać i rozładowywać emocje,
 • radzić sobie ze stresem,
 • stosować postawę asertywną;

weźmiesz udział w następujących projektach:

 • udział w programie Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego,
 • Szkolne Kole Wolontariatu,
 • happeningi życzliwości,
 • Koło

Dodatkowo w szkole prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne doradztwa zawodowego.

Ponadto chętni uczniowie mogą brać udział w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych.