Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Harmonogram naboru do XXIII LO

Harmonogram naboru do XXIII LO im. ks. prof. Józefa Tischnera

W roku szkolnym 2023/2024 rodzice/opiekunowie prawni składają tylko wniosek do szkoły pierwszego wyboru. We wniosku można wybrać dowolna ilość klas i dowolną liczbę klas. Dopuszcza się składanie elektroniczne wniosku poprzez profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

24 kwietnia 2023 r. – 23 maja 2023 r. do godz. 12.00 – dostarczenie do szkoły wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych.

4 – 10 lipca 2023 r. możliwość dokonania zmian w preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków.

6 – 10 lipca 2023 r godz. 15:00 dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty z OKE.

14 lipca 2023 r. wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

14 – 20 lipca do godz. 12.00 potwierdzenie przez rodzica woli nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jeśli podane dokumenty nie zostaną złożone, uczeń nie zostanie przyjęty do żadnej szkoły. Rodzice będą musieli samodzielnie szukać szkoły. Uczniowie niezakwalifikowani do żadnej szkoły uczestniczą w rekrutacji uzupełniającej.

21 lipca 2023 r wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.