Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Harmonogram naboru do XXIII LO

Harmonogram naboru do XXIII LO im. ks. prof. Józefa Tischnera

W roku szkolnym 2023/2024 rodzice/opiekunowie prawni składają tylko wniosek do szkoły pierwszego wyboru. We wniosku można wybrać dowolna ilość klas i dowolną liczbę klas. Dopuszcza się składanie elektroniczne wniosku poprzez profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

24 kwietnia 2023 r. – 23 maja 2023 r. do godz. 12.00 – dostarczenie do szkoły wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych.

4 – 10 lipca 2023 r. możliwość dokonania zmian w preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków.

6 – 10 lipca 2023 r godz. 15:00 dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty z OKE.

14 lipca 2023 r. wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

14 – 20 lipca do godz. 12.00 potwierdzenie przez rodzica woli nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jeśli podane dokumenty nie zostaną złożone, uczeń nie zostanie przyjęty do żadnej szkoły. Rodzice będą musieli samodzielnie szukać szkoły. Uczniowie niezakwalifikowani do żadnej szkoły uczestniczą w rekrutacji uzupełniającej.

21 lipca 2023 r wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.